Administracja
HOME
Konsultacje
Prowadzone zajęcia
Prace przejściowe
Prace dyplomowe

Materiały dydaktyczne
Download
Serwis ZI
Poczta
Sprawozdania PORTAL

Zakład Informatyki WBMiL, pok. , tel.
S E R W I S     I N F O R M A C Y J N O - D Y D A K T Y C Z N Y

Sprawy bieżące ...

dr hab. inż. Galina Setlak, prof. PRz

ukończone studia:
Wydział Inżynieryjno-fizyczny Politechniki w Charkowie (1977), specjalność Automatyczne systemy sterowania przedsiębiorstwem z tytułem - mgr inż. analityk systemów.


Przebieg pracy zawodowej:
 • 1977 - 1986 praca w przemyśle jako programista i projektant systemów informatycznych
 • Od 1986 r., pracując w Zakładzie Informatyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
 • Od 1995 r. pracownik Zakładu Informatyki WBMiL
  Stopnie naukowe
 • 1994stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie Informatyki uzyskała w 1994 roku na Politechnice w Charkowie.
 • 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych również w zakresie dyscypliny naukowej Informatyki, nadany przez Specjalistyczną Radę Naukową Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy. Temat rozprawy habilitacyjnej: "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach niepewności".
  Dorobek:
  60 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym:
 • 1 monografia,
 • 6 artykułów w czasopismach międzynarodowych,
 • 28 artykułów w czasopismach ogólnokrajowych,
 • 8 artykułów w czasopismach Akademii Nauk Ukrainy, kilka artykułów w zeszytach uczelnianych
 • 16 referatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych.
  Dydaktyka:
 • Inżynieria oprogramowania systemów informatycznych,
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu,
 • Wielowymiarowa analiza i eksploracja danych,
 • Modelowanie procesów produkcyjnych,
 • Informatyczne systemy zarządzania.
  Zainteresowania:
 • Projektowanie informatycznych systemów zarządzania i progresywne informacyjne technologie.
 • Problematyka projektowania systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wnioskowania w warunkach niepewności.
 • Zastosowanie metod i narzędzi sztucznej inteligencji do modelowania wiedzy i procesów decyzyjnych oraz metod podejmowania decyzji wielokryterialnych,
 • Optymalizacja projektów inwestycyjnych.

  (Poza tym: muzyka, najbardziej klasyczna i jazz oraz taniec towarzyski)


  Prace naukowe:
  Głównym kierunkiem badan od 10 lat jest projektowanie systemów wspomagania decyzji w warunkach niepewności opartych na integracji technologii sztucznej inteligencji: logiki rozmytej, sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych.
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością Zakładu Informatyki WBMiL.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.